Nauka w rodzinie w celu promowania pozytywnych relacji

O projekcie

Projekt IRENE powstał z potrzeby zaoferowania multi-dyscyplinarnej i wielokulturowej odpowiedzi na różne formy przemocy, które mogą wystąpić w kontekście rodzinnym, takie jak przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec dzieci, przemoc między rodzicami czy przemoc wobec osób starszych.

Program dla rodziców

Program dla rodziców w zakresie budowania pozytywnych relacji rodzinnych porusza tematy związane z:

  • Zarządzania konfliktami w rodzinie
  • budowania pozytywnych relacji
  • Praktykowanie dbania o siebie

Zestaw narzędzi do nauki w rodzinie

Zestaw narzędzi do nauki w rodzinie zapewnia odpowiednie do wieku zasoby edukacyjne, aby pomóc dzieciom, nastolatkom i starszym dorosłym w rodzinie w budowaniu pozytywnej dynamiki rodziny.

Szkolenie dla edukatorów

Poprzez sekcję: Szkolenie dla Edukatorów, osoby wspierające rodzinę na pierwszej linii oraz edukatorzy dorosłych ze społeczności partnerów mogą rozwijać umiejętności przewidziane do dostarczania pełnego zestawu zasobów do nauki o rodzinie poprzez nasz końcowy rezultat projektu – Program doskonalenia zawodowego dla edukatorów dorosłych.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422

Copyright © | Privacy policy