Ulotka 1

Projekt IRENE ma na celu ochronę wrażliwych członków europejskich rodzin przed byciem świadkami i doświadczeniami aktów przemocy i nadużyć oraz wspieranie  okoju w europejskich rodzinach. Przeczytaj naszą ulotkę, aby dowiedzieć się więcej o Projekcie:

 

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422

Copyright © | Privacy policy