Σχετικά με το έργο

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα IRENE προκύπτει από την ανάγκη να δοθεί μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική απάντηση στις διάφορες μορφές βίας που μπορεί να εμφανιστούν στο οικογενειακό πλαίσιο, όπως η έμφυλη βία, η κακοποίηση παιδιών, η βία μεταξύ παιδιών και γονέων ή η κακοποίηση ηλικιωμένων.

Σε όλη την Ευρώπη οι οικογένειες βρίσκονται σε κρίση και πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι καιρός να υπάρξει μια κατάλληλη οικογενειακή – επικεντρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που θα αποτρέψει τις οικογένειες από το να φτάσουν στο σημείο της κρίσης. Με στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε οικογενειακό επίπεδο και με αποτελεσματικές παραπομπές στις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ο συγκεκριμένος στόχος του έργου IRENE είναι να υποστηρίξει τις οικογένειες να αναλάβουν δράση για την πρόληψη και την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας εντός της οικογενειακής μονάδας, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχος του έργου

Μέσω του προγράμματος IRENE, φιλοδοξούμε να προωθήσουμε τις θετικές σχέσεις μεταξύ των οικογενειών στην Ευρώπη και να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη από το να βιώσουν ή να γίνουν μάρτυρες και περιστατικών βίας και κακοποίησης.

Ειδικοί στόχοι

Μέσω του έργου IRENE φιλοδοξούμε να:

 • Να στηρίξουμε τους γονείς στο ρόλο τους ως πρωταρχικοί παιδαγωγοί των παιδιών τους.
 • Να εντάξουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στο οικογενειακό μοντέλο μάθηση.
 • Να δημιουργήσουμε μια “οικογενειακή ολιστική προσέγγιση” για την αντιμετώπιση περιπτώσεων οικογενειακής βίας και κακοποίησης, η οποία αποτελεί σημαντική καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης των οικογενειών.

Εκροές

 • Πρόγραμμα για γονείς για την οικοδόμηση θετικών οικογενειακών σχέσεων
 • Εργαλειοθήκη οικογενειακής μάθησης – Κόμικς, διαδραστικά ψηφιακά περιοδικά και ακουστικά βιβλία
 • Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων

  Μεθοδολογία

  Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενσωματωθούν στο σχέδιο εργασίας του έργου για την ενημέρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και την επικύρωση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, και οι εταίροι θα επιστρέφουν στις τοπικές ομάδες υποστήριξης της οικογενειακής μάθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα για δοκιμές, αξιολογήσεις από ομοτίμους και ανατροφοδότηση. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι βασικοί τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα αισθάνονται την ιδιοκτησία των αποτελεσμάτων που θα αναπτυχθούν. Αυτό θα τους ενθαρρύνει να ενεργήσουν ως τοπικοί υποστηρικτές του έργου προωθώντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις ομάδες ομοτίμων τους. Η κοινοπραξία IRENE θα ακολουθήσει μια προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω” για να συνεργαστεί με τις τοπικές οικογένειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος εντός της οικογενειακής μονάδας. Οι εταίροι θα υλοποιούν κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες σε μηνιαία βάση, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη όλων των στόχων του έργου και η ανάπτυξη όλων των αποτελεσμάτων εγκαίρως και εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος του έργου.

  Συνεργάτες

  Asociación andaluza de apoyo a la infancia – ALDAIMA

  Η ένωση Aldaima δραστηριοποιείται το 1998 από επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής προστασίας με κύριο σκοπό την προστασία και την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών και εφήβων. Ως ένας από τους πρώτους φορείς που εξουσιοδοτήθηκαν από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, διαχειρίζονται από το 1999 τα οικογενειακά προγράμματα ανάδοχης φροντίδας στην επαρχία της Γρανάδας για να προσφέρουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου θα μεγαλώσουν, ως εναλλακτική λύση στα ιδρυματικά κέντρα ανάδοχης φροντίδας. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολογία, κοινωνική εργασία και εκπαίδευση, δίκαιο), εξειδικευμένους και αφοσιωμένους στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

  Παρέχουμε θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν βιώσει καταστάσεις κρίσης ή οικογενειακής βίας, με παρεμβάσεις βασισμένες σε μια συμμετοχική προσέγγιση. Αναπτύσσουν σχέδια που βασίζονται στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δέσμευση, ως εργαλεία για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών και των εφήβων, προωθώντας μια κουλτούρα καλής μεταχείρισης, την αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και εργαζόμενοι για να αυξήσουν την ένταξη και να αποτρέψουν την εμφάνιση βίαιης συμπεριφοράς σε εφήβους και νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

  The Rural Hub CLG

  Ο οργανισμός Rural Hub CLG ιδρύθηκε το 2012 από μια ομάδα εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και επαγγελματιών αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυσή του, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα κατάρτισης και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων σε τοπικούς κατοίκους, επαγγελματίες, κοινοτικές ομάδες και ΜΚΟ. Ειδικευόμαστε στην κοινοτική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία δικτύων και προσφέρουμε σειρά τοπικών πρωτοβουλιών που εμπλέκουν μειονεκτούσα αγροτική νεολαία, μεταναστευτικές κοινότητες, απομονωμένους ηλικιωμένους κατοίκους, οικογένειες και εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και τη δοκιμή ψηφιακών μέσων πόρους για τη στήριξη της μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Cavan. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο σε όλη την κομητεία που υποστηρίζουν το έργο μας. Μέσω του κοινοτικού μας γραφείου, παρέχουμε άτυπες δράσεις για ενήλικες και νέους, εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Κοινωνικών Πρωινών και εκπαιδευτικά απογεύματα και μέσω του προγράμματος “Η νεολαία στα ψηφιακά μέσα” που διεξάγεται μέσω της Ζώνης Ψηφιακών Μέσων (DMZ) στη Βιρτζίνια του Κάβαν.

  INSTITUTE OF DEVELOPMENT

  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Ινστιτούτο προάγει την ανθεκτικότητα, την αίσθηση ευζωίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία, τη θετική προοπτική για τη ζωή, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης, την ανθεκτικότητα στο στρες και την εμπειρία της ευτυχίας. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης στους τομείς της ενδυνάμωσης και της ευζωίας των εκπαιδευτικών, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαχείρισης του άγχους, της συνεργατικής μάθησης, των αξιών και της δημιουργικής σκέψης, των δεξιοτήτων ζωής και απασχολησιμότητας, των εφαρμογών θετικής ψυχολογίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού.

  CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA

  Η Co&So είναι μια κοινοπραξία συνεταιρισμών με έδρα τη Φλωρεντία της Ιταλίας, η οποία περιλαμβάνει 40 συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα. Η Co&So έχει 29 εργαζομένους που παρέχουν υπηρεσίες στους συνδεδεμένους συνεταιρισμούς, οι κύριες υπηρεσίες είναι: διοίκηση, παρακολούθηση των προσκλήσεων και υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, προσφορά ευρωπαϊκών ευκαιριών για προώθηση της καινοτομίας στους συνεταιρισμούς όσον αφορά τη βελτίωση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών των εργαζομένων, πιστοποίηση ποιότητας και  επικοινωνία. Συνολικά, το προσωπικό που εργάζεται στους συνδεδεμένους συνεταιρισμούς ανέρχεται σε 5.000 επαγγελματίες και το ετήσιο εισόδημα της Co&So ανέρχεται σε περίπου 90.000.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από τις υπηρεσίες που παρέχονται από όλους τους συνεταιρισμούς. Στην Co&so υπάρχει ένα ειδικό γραφείο που εργάζεται μόνο για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας.

  Έξι από τους συνεταιρισμούς της Co&So εργάζονται άμεσα με την ομάδα-στόχο του έργου και διαχειρίζονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες και έργα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μια σημαντική υπηρεσία που διαχειρίζεται η Co&So είναι το Family Hub, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μειονεκτούσες οικογένειες. Οι συνεταιρισμοί αυτοί εργάζονται στην περιοχή της Φλωρεντίας, της Λούκα, Γκροσέτο, Πράτο και Αρέτσο και διαχειρίζονται περίπου 185 υπηρεσίες από νηπιαγωγεία έως δημοτικά σχολεία, ορισμένες για λογαριασμό των δημόσιων αρχών.

  Générations Solidaires Val-d’Oise

  Η GSVO 95 είναι μια ένωση που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010, με σκοπό την προώθηση της διαγενεακής αλληλεγγύης και της βιώσιμης ανάπτυξης του διαμερίσματος Val-d’Oise. Οι κύριες δραστηριότητες της GSVO 95 είναι οι διαγενεακές κοινωνικοπολιτιστικές μαθησιακές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των διαφόρων ομάδων-στόχων. Μέσω συλλογικής κατάρτισης, εργαστήρια και κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, το GSVO 95 προωθεί την κοινωνική ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα.

  VIVA FEMINA

  Το ίδρυμα “Viva Femina” είναι ίδρυμα γυναικών που βρίσκεται στην περιοχή Ποτκαρπάκι της Πολωνίας. Κύριος στόχος είναι να ενεργούν προς όφελος των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και άλλων μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας. Εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε θέματα φύλου και προωθούν τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες σε όλους τους τομείς της ζωής και εφαρμόζουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση.

  Η Viva Femina συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα-στόχο της, ειδικά με γυναίκες με αναπηρία (τόσο σωματικές όσο και μαθησιακές αναπηρίες), καθοδηγεί και υποστηρίζει στην περιοχή, παρέχοντας επαγγελματικό προσανατολισμό, υπηρεσίες ψυχολόγου, επαγγελματική και κοινωνική ενεργοποίηση, συνεργάζεται με εταιρείες για την οργάνωση πρακτικών για άτομα με αναπηρία στον τομέα της γαστρονομίας, προσφέρει καθοδήγηση και προπόνηση για την ομάδα-στόχο αυτή.

  Προωθούν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και τη μάθηση με βάση την εργασία.

  Proportional Message – Associação

  H Proportional Message είναι μια ένωση που υποστηρίζει άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο μέσω της ανάπτυξης των ανθρωπιστικών αξιών της εκπαίδευσης. Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες για κοινωνική υποστήριξη, μάθηση και την ενσωμάτωση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την παρακολούθηση, υποστήριξη και ερευνητικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μεταναστών, των προσφύγων και των θυμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις. Επιπλέον, αγκαλιάζουμε επίσης δραστηριότητες ανοικτής εκπαίδευσης και κοινωνικές δράσεις για περιθωριοποιημένα παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες. Η Proportional Message διοργανώνει εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προορίζονται για μειονεκτούντες νέους και ενήλικες και πραγματοποιεί με σκοπό την απόκτηση και εμβάθυνση των γνώσεων και ικανοτήτων.

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
  Αριθμός έργου: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000033457

  Copyright © | Privacy policy