Ενημερωτικό Δελτίο 1

ΤΟ έργο IRENE ΞΕΚΙΝΗΣΕ!
Το έργο IRENE στοχεύει στην προώθηση των προστατευτικών και φροντιστικών σχέσεων στο πλαίσιο της οικογένειας. Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000033457

Copyright © | Privacy policy